งานเปิดตัวหนังสือ “อีกฟากหนึ่งของยุโรป ” ประวัติศาสตร์ยุโรปตะวันออกสมัยใหม่ ค.ศ.๑๘๐๐-๒๐๐๐

8 เมษายน 2553 ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ผศ.ดร.จาริต รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ยุโรป ฯ   กล่าวต้อนรับ
ผศ.ดร.จาริต รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ยุโรป ฯ กล่าวต้อนรับ

IMG_0431

IMG_0443

เหล่าคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเข้าร่วมงานสัมนา จากซ้ายสุดไปขวาสุด ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ,รศ.ประทุมพร วัชรเสถียร,ผศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสิรฐ (ผู้แต่งหนังสือ),ศาสตราจารย์ ดร.พรสรรค์ วัฒนางกูร ,ผศ.ดร.จาริต ติงศภัทิย์ (รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์ยุโรป ฯ )
เหล่าคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเข้าร่วมงานสัมนา จากซ้ายสุดไปขวาสุด ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ,รศ.ประทุมพร วัชรเสถียร,ผศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสิรฐ (ผู้แต่งหนังสือ),ศาสตราจารย์ ดร.พรสรรค์ วัฒนางกูร ,ผศ.ดร.จาริต ติงศภัทิย์ (รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์ยุโรป ฯ )