นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสหภาพยุโรป

cover ปิยากร lasted copy

 

(งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ Research Funding Programme)

 

ผู้แต่ง: ปิยากร หวังมหาพร                                                                                                                       เอกสารแจกไม่คิดค่าใช้จ่าย
ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัยฉบับเต็ม  กดที่นี่