ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเลขานุการบริหาร 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสาร: https://goo.gl/tfkFjA

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 218 3923