ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) จำนวน 1 อัตรา หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ดาวน์โหลดเอกสาร: https://goo.gl/6EVpdb

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 218 3923