กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทย เข้าร่วมโครงการคณะผู้แทนการค้าแสวงหาโอกาศการลงทุน (Outward Investment) ในกลุ่มตลาด Visegrád 4 (สาธารณรัฐเช็กและโปแลนด์) ระหว่างวันที่ 10 – 18 มิถุนายน 2560 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครได้ที่: https://goo.gl/vHjEil