เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560 H.E. Mr. Marek Libřický เอกอัคราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mrs. Dagmar Minarikova ที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ในการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก แก่นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ.อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐนันท์ คุณมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ยุโรปศึกษาฯ และ ศาสตราจารย์ ดร. Milada Polisenska ศาสตราจารย์อาคันตุกะ ศูนย์ยุโรปศึกษาฯ ให้การตอนรับคณะทูตานุทูตในวันดังกล่าว