ภาพบรรยากาศงานเสวนาหัวข้อ “มากกว่าเรื่องการเมืองร่วมสมัย?: ร่วมกันเข้าใจสถานการณ์และความขัดแย้งสเปน-กาตาลูญญา” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง 802 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถอ่านสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาความขัดแย้งระหว่างสเปนและแคว้นกาตาลูญญาได้จาก https://prachatai.com/journal/2017/10/73569