เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ผศ. ดร. ณัฐนันท์ คุณมาศ Jean Monnet Chair Professor และผู้อำนวยการศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้แทนจากมหาวิทยาลัย 35 แห่งในพม่า เวียดนาม ลาว และไทย ในประเด็นที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการด้านยุโรปศึกษา (Jean Monnet Actions) ในการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (Regional Conference on Cooperation in Higher Education) การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ กรุงย่างกุ้ง โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ดร. Myo Thein Gyi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นาย Kristian Schmidt เอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และนาง Milvia Van Rij-Brizzi หัวหน้าแผนกองค์การมหาชนด้านการศึกษา โสตทัศนศึกษา และวัฒนธรรม สหภาพยุโรป (EACES) และหัวหน้าโครงการทุนอีราสมุส มุนดุส เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

ผศ. ดร. ณัฐนันท์ คุณมาศ

ฯพณฯ ดร. Myo Thein Gyi

 On 30 November 2017
Dr. Natthanan Kunnamas, Jean Monnet Chair Professor and Director of the Centre for European Studies at Chulalongkorn University, shared thoughts on Jean Monnet Actions to participants from 35 universities of Myanmar, Vietnam, Laos and Thailand. The Regional Conference on Cooperation in Higher Education was held in Yangon and inaugurated by H E. Prof. Dr. Myo Thein Gyi, Minister of Education, the Republic of the Union of Myanmar and H E. Mr. Kristian Schmidt, EU Ambassador to the Republic of the Union of Myanmar, and Madame Milvia Rij Brizzi, Head of Erasmus, and Head of Department (EACES)

H E. Mr. Kristian Schmidt

Madame Milvia Rij Brizzi