ประกาศ ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิชาการและจัดประชุม

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการวิชาการและจัดประชุม วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,000 บาท (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://goo.gl/KngY3h