ศูนย์ยุโรปศึกษา
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กิจกรรม
http://www.ces.in.th
   

 

ประกาศงานสัมมนา

Special Lecture Series:
Czech Role as EU Presidency delivered
โดย H.E. Mr.Ivan Hotek
27 กุมภาพัีนธ์ 2552
ตารางงานสัมมนาและใบลงทะเบียน

 

แผนที่ ...กดที่นี่

ดูกิจกรรมย้อนหลัง
2552
2551
2550

ดาวน์โหลดเอกสารจากงานสัมมนาที่ผ่านมา
กดที่นี่

 

 
ศูนย์ยุโรปศึกษา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.ces.in.th โทร 0-2218-3922-3