ศูนย์ยุโรปศึกษา
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน้าแรก
http://www.ces.in.th
   

 

ศูนย์ยุโรปศึกษาในข่าว

สหภาพยุโรปโฉมใหม่และ 27 ประเทศสมาชิก

"การบูรณาการภูมิภาคอาเซียน : กรณีศึกษาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว"

Research and Innovation Strategies of the EU : Lessons for Thailand and Emerging Economies
ข่าวที่ 1
ข่าวที่ 2
ข่าวที่ 3

ผลกระทบของมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีของสหภาพยุโรป ต่อการส่งออกของไทย

เขตการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียน

การเปิดเสรีการค้าบริการการศึกษาระดับอุดมศึกษา: กรณีศึกษาประเทศไทย
ข่าวที่ 1
ข่าวที่ 2
ข่าวที่ 3

สำนักงานนวัตกรรมผนึกจุฬาฯ ประเมินผลงานรอบ 3 ปี หาทิศทางการทำงานเตรียมรับสถานภาพ "องค์การมหาชน"

ความร่วมมือกับสหภาพยุโรป

 

 
ศูนย์ยุโรปศึกษา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.ces.in.th โทร 0-2218-3922-3