ศูนย์ยุโรปศึกษา
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อเรา
http://www.ces.in.th
   

 

ติดต่อเรา

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท ปทุมวัน กทม. 10330

แผนที่วิธีการมาศูนย์ยุโรปศึกษากดที่นี่

เวลาทำการ 08.30-16.30 น.

โทร 0-2218-3922-3
โทรสาร 0-2215-3580

เว็บไซต์ www.ces.in.th
อีเมล์ ces@chula.ac.th

เว็บมาสเตอร์ webmaster@ces.in.th

 

 
ศูนย์ยุโรปศึกษา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.ces.in.th โทร 0-2218-3922-3